NCN: konkurs POLS

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach.

Zgłoszenia mogą składać naukowcy mający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkali, nie pracowali i nie studiowali w Polsce, a także nie kierowali projektem badawczym realizowanym w Polsce. Celem konkursu jest wspieranie mobilności naukowców, a przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących badaczy przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

Konkurs POLS jest finansowany z funduszy norweskich, a budżet konkursu wynosi ponad 7 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można finansować koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu, z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Do udziału w konkursie zachęcamy naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do 16 czerwca br. do godz. 16:00.

W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail: cwm@umcs.pl.


Źródło: Narodowe Centrum Nauki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 maja 2020