NCBiR: II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsorcjów obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach wymienionego wyżej konkursu zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie oraz o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie NCBiR.

Szczegółowych informacji udzielają Beata Herbaczyńska, Joanna Górka i Teresa Gałązka (tel. 081 537 51 16, Rektorat, p. 1320).

    Aktualności