NAWA wspólne projekty badawcze - przypomnienie o trwajacych naborach

Szanowni Państwo, przypominamy o trwających obecnie naborach w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wspólne projekty badawcze.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów zagranicznych.

Aktualnie naukowcy moga aplikować w trzech otwartych konkursach:

  1. Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - nabór do 27 czerwca 2023 r.
  2. Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami - nabór do 30 czerwca 2023 r.
  3. Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją - nabór do 17 lipca 2023 r.
  4. Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór do 24 lipca 2023r.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapraszamy!

Źródło: https://nawa.gov.pl/

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2023