Naukowcy Instytutu Fizyki UMCS docenieni

Miło nam poinformować, że pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, dr Tomasz Pieńkos, dr Andrzej Trembaczowski oraz dr Artur Wójtowicz otrzymali prestiżową, główną nagrodę Ministra Środowiska w konkursie „Geologia 2018".

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii. W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie.

Wyróżnienie zostało przyznane naukowcom UMCS w kategorii "Przemysł, innowacje" (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka) za prace mające na celu udoskonalenie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych.

Do głównych dokonań Zakładu Spektrometrii Mas UMCS w ciągu ostatniej dekady należy zaliczyć:

 • udoskonalenie technik analizy izotopowej pierwiastków lekkich (S, C, N, O) poprzez zwiększenie precyzji pomiarów stosunków izotopowych na spektrometrze mas i opracowanie nowych metod preparatyki chemicznej próbek prowadzących do większej powtarzalności i wydajności analiz oraz prowadzenie systematycznych badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych,
 • datowania minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu oraz datowanie próbek meteorytów, materii księżycowej i ziemskiej na zbudowanej w Zakładzie aparaturze masowo-spektrometrycznej,
 • zainicjowanie i prowadzenie niekonwencjonalnych metod analizy izotopowej litu i chloru przy zastosowaniu metody termoemisji jonowej z dużą precyzją i powtarzalnością; budowa innowacyjnego spektrometru mas do analizy izotopów chloru; analizy chloru przeprowadzane są z jedną z najwyższych precyzji na świecie,
 • budowa spektrometru mas do niekonwencjonalnej analizy izotopów 17O i 36S w oparciu o jonizacje ujemną lub dodatnią,
 • wytworzenie i kalibracja nowych wzorców międzynarodowych do analizy izotopowej siarki, tlenu w fosforanach (UMCS-1, UMCS-2 i AGPO-SCRI); udział w kalibracji wzorca do analizy izotopowej boru rozprowadzanego przez laboratorium IAEA w Wiedniu.

Większość rozwiązań technicznych została opatentowana.

Więcej informacji na temat Nagrody Geologia 2018 znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska>>

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  4 stycznia 2019