Nauka dla Społeczeństwa - nabór wniosków - I etap do 31 lipca

W związku ze znacznym zainteresowaniem aplikowania o środki w ramach programu, nabór wniosków został podzielony na 2 terminy: 1 - do 31/07/2021, 2 - do 31/08/2021. Zapraszamy do składania swoich propozycji w formie fiszki projektowej na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty przez Ministerstwo w systemie OSF w sierpniu 2021 r w  i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Uczelnia w ramach programu może złożyć tylko 4 wnioski w danym roku kalendarzowym.

Decyzja o wnioskach wybranych i skierowanych do MEiN zostanie podjęta na szczeblu władz UMCS.

Szczegółowe informacje na temat naborów są dostępne na stronie MEIN.

  Aktualności

  Autor
  Monika Urbańska
  Data dodania
  15 lipca 2021