Nabory w konkursach OPUS, PRELUDIUM i START

Narodowe Centrum Nauki i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły kolejne nabory na projekty badawcze i stypendia dla młodych naukowców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Narodowe Centrum Nauki do 15 grudnia 2017 r. będzie przyjmowało wnioski w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Aplikacje należy składać za pośrednictem systemu elektronicznego OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl. O udostępnieniu formularzy wniosków będziemy Państwa informować.

  • OPUS 14 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 14 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NCN.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego. Wnioski można składać do końca października 2017 rStypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1987 r. bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji.

Szczegółowych informacji o konkursach oraz wsparcia w przygotowywaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych


Biuro ds. Badań Naukowych: 
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

Joanna Górka, Monika Kwiecień  
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16 
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek   
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2017