Nabór wniosków w programie The Canon Foundation In Europe

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania się z ofertą The Canon Foundation In Europe na prowadzenie badań naukowych w Japonii. Wnioski w programie składać można do 15 września br.

Program adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii. Pobyt naukowy może trwać od trzech do dwunastu miesięcy i nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia następnego roku. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie.

Kandydaci powinni uzyskać co najmniej stopień naukowy magistra lub doktora w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wnioski kandydatów, którzy uzyskali stopień naukowy wcześniej również zostaną rozpatrzone, we wniosku konkursowym muszą podać jednak odpowiednie uzasadnienie.

Formularz aplikacyjny »

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    19 sierpnia 2019