Nabór wniosków w konkursach NCN

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Nauki naboru wniosków o granty badawcze w kolejnych edycjach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz o naborze do nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

  • OPUS 18 - konkurs na projekty badawcze skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, w tym również na projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • PRELUDIUM 18 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci). Finansowanie uzależnione jest od okresu trwania projektu i nie może przekraczać odpowiednio - 70 tys. zł dla projektów 12 miesięcznych, 140 tys. zł dla projektów 24 miesięcznych i 210 tys. zł dla projektów 36 miesięcznych.
  • SONATA 15 - konkurs na projekty badawcze skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
  • PRELUDIUM BIS 1 - pierwszy wspólny konkurs NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy. Staż zagraniczny finansowany będzie przez NAWA i musi zostać odbyty w okresie trwania projektu. Doktorant będący uczestnikiem projektu jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Środki przeznaczone na realizację badań w projekcie nie mogą przekraczać 180 000 zł.

Termin składania wniosków w ramach powyższych konkursów upływa 16 grudnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy o trwającym jeszcze tylko do 30 września br. naborze wniosków w 3 edycji konkursu MINIATURA, w ramach którego możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego (od 5000 zł do 50 000 zł) na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na finansowanie badań naukowych zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową dostępną na stronie Narodowego Centrum Nauki i kontakt z pracownikami Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2019