Nabór wniosków w konkursach NCN

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o granty badawcze w aktualnych edycjach konkursów Narodowego Centrum Nauki (OPUS 14 i PRELUDIUM 14) prowadzony jest tylko do 15 grudnia 2017r. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na finansowanie swoich badań naukowych zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową NCN.

  • OPUS 14konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dot. etapu kariery naukowej Kierownika.
  • PRELUDIUM 14 – Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci). Finansowanie projektów uzależnione jest od okresu jego trwania i nie może przekraczać odpowiednio - 50 tys. zł dla projektów 12 miesięcznych, 100 tys. zł dla projektów 24 miesięcznych i 150 tys. złotych dla projektów 36 miesięcznych.

Przypominamy również, iż w chwili obecnej wszystkie wnioski kierowane do NCN składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura w celu konsultacji przygotowywanych propozycji wniosków.

Z dodatkowymi informacjami na temat oferty konkursowej NCN można zapoznać się na stronie NCN.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič oraz mgr Monika Kwiecień

Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl,

Monika Kwiecień oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2017