Nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą

Przypominamy o trwającym naborze wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Nabór trwa do 28 października 2021 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego Warszawa).

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są  na stronie NAWA: 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina

W przypadku wąpliwości prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej tel. 81 537 5458 lub 81 537 54 98 lub mailowo: cwm@umcs.pl

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2021