Nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki od 1 grudnia 2021 roku uruchomiło nabór wniosków na stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców.

O stypendium może wnioskować osoba prowadząca działalność naukową, która:

  •  jest doktorantem lub nauczycielem akademickim nieposiadającym stopnia doktora

albo

  • jest pracownikiem UMCS i posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Okres 7 lat przedłuża się o czas przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, o czas pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Ministerstwa. Wniosek dokumentujący dotychczasową aktywność naukową wypełnia się w systemie OSF. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2021 roku. Ze względu na okres świąteczny prosimy o konsultacje i zakończenie prac nad wnioskiem do 20 grudnia 2021 roku. Tak aby aplikacje o stypendia zostały podpisane i wysłane przez okresem świąteczno-urlopowym.

Wsparcia w formalnym przygotowaniu wniosku o stypendium udzielają pracownicy Zespołu ds. Krajowych Projektów Badawczych. Kontakt: bbn@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 537 57 82, 81 537 51 22, 81 537 51 16. 

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2021