Nabór w trzecim konkursie na polsko-ukraińskie projekty naukowe FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci już konkurs na najlepsze polsko-ukraińskie projekty badawcze.

Do 4 kwietnia trwa nabór wniosków w inicjatywie FNP “DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski”. Program jest skierowany do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

To już trzecii w tym roku konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, organizowany przez FNP. W ramach inicjatywy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dotychczas 6 grantów w dwóch turach naboru wniosków. Pierwszy konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe trwał od kwietnia do lipca 2022 roku. Do drugiego, właśnie rozstrzygniętego, konkursu w programie DLA UKRAINY wpłynęło 101 wniosków, z których do oceny przekazano 91 wniosków. W wyniku dwuetapowej oceny merytorycznej międzynarodowe jury wyłoniło 3 pary laureatów i zakwalifikowało ich projekty naukowe do otrzymania finansowania przyznawanego przez FNP. https://www.fnp.org.pl/fnp-nagrodzila-kolejne-polsko-ukrainskie-projekty-naukowe/

Kwota dofinansowania każdego ze zwycięskich projektów wyniesie 268 800 zł na okres 12 miesięcy. Budżet obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Zgłaszać mogą się pary uczonych – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek w języku angielskim składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Planowane jest dofinansowanie 3 projektów naukowych zgłoszonych w obecnie prowadzonym konkursie. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2023