Nabór w konkursach NCN - badania podstawowe

Zapraszamy do zapoznania się aktualną ofertą konkursową Narodowego Centrum Nauki w zakresie finansowania badań podstawowych. W chwili obecnej trwa nabór wniosków na projekty badawcze w kolejnych edycjach konkursu OPUS i PRELUDIUM.

OPUS 21

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (zarówno nieposiadających stopnia naukowego doktora jak i doświadczonych naukowców) planujących realizację badań w ramach projektów trwających od 12 – 48 miesięcy. Wnioskodawcy mogą zaplanować badania, które będą prowadzone przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także badania realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Projekty mogą przewidywać zakup lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz zaangażowanie zespołu badawczego na zasadach określonych w konkursie, w tym również studentów, doktorantów (stypendia) oraz osoby na stanowisku typu senior researcher (stanowisko pełnoetatowe).  

PRELUDIUM 20

Konkurs PRELUDIUM adresowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci). Finansowanie uzależnione jest od okresu trwania projektu i nie może przekraczać odpowiednio - 70 tys. zł dla projektów 12 miesięcznych, 140 tys. zł dla projektów 24 miesięcznych i 210 tys. złotych dla projektów realizowanych w okresie 36 miesięcy. Wnioski mogą przewidywać zaangażowanie zespołu badawczego składającego się z co najwyżej trzech osób (w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego) oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania (o wartości maksymalnie 30% wartości projektu) niezbędnych do prowadzenia badań zaplanowanych w ramach grantu badawczego.

Termin składania wniosków we wskazanych wyżej konkursach upływa 15 czerwca 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF

Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl (linki do konkursów: konkurs OPUS i konkurs PRELUDIUM).

Pomocy w przygotowaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych projektów badawczych Centrum Badań Naukowych UMCS.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji w ramach jednego z ww. konkursów prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny (tel.: 81 537 51 22; 537 57 82, 537 51 16) lub mailowy (pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2021