MSCA COFUND - nowy konkurs w programie Horyzont 2020

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje, że otwarty został nowy konkurs w programie Horyzont 2020 w ramach akcji Maria Skłodowska-Curie COFUND.

Konkurs COFUND skupia się na dofinansowaniu międzynarodowych, międzysektorowych i interdscyplinarnych programów przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym (Doctoral Programmes) lub doświadczonym pracownikom naukowym (Fellowship Programmes).

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy. W ramach programu finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących. Czas trwania grantów zazwyczaj waha się pomiędzy 12 a 36 miesięcy.

Program H2020 nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją programu studiów doktoranckich. Budżety projektów muszą zostać dofinansowane ze środków własnych instytucji lub innych źródeł (np. budżet województwa, fundusze z przemysłu, oraz do czego zachęca KE – centralne i regionalne Europejskie Fundusze Strukturalne). Nie można finansować tej samej kategorii kosztów z programu H2020 i funduszy strukturalnych.

Budżet konkursu: 30 000 000 € 
Nabór wniosków: 14.04.2015 - 1.10.2015

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie KPK oraz Participant Portal.

Kontakt w KPK


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 537 54 58

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    21 kwietnia 2015