MINIATURA - przypominamy o kolejnej edycji konkursu NCN

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konkursie MINIATURA, który już po raz 6 ogłaszany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Przypominamy również, że nabór prowadzony jest do do 31 lipca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie MINIATURA, który już po raz 6 ogłaszany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego (trwającego do 12 miesięcy) w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego,
 • wyjazdu konsultacyjnego.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

Naukowiec, który ubiega się o finansowanie musi spełniać następujące warunki:

 1. jest zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę,
 2. posiada w dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 3. uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. (Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe),
 4. Wniosek należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

  Nabór w konkursie prowadzony jest w okresie do 31 lipca 2022 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie NCN.

  Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach konkursu Miniatura prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

  Obsługą wniosków w konkursie Miniatura zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

   

  Aktualności

  Data dodania
  24 czerwca 2022