MINIATURA 5 - finansowanie działań naukowych

Narodowego Centrum Nauki ogłosiło piątą edycję konkursu MINIATURA, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego,
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Naukowiec, który ubiega się o finansowanie musi spełniać następujące warunki:

 1. jest zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę,
 2. posiada w dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 3. uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe),
 4. nie kierował i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN 
 5. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub na staże finansowane ze środków NCN.

Wniosek należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Formularz wniosku jest już dostępny w systemie ZSUN/OSF.

Nabór w konkursie prowadzony jest w okresie od 5 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie NCN.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach konkursu Miniatura prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 57 82; 537 51 22, 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  7 maja 2021