Międzynarodowy projekt badawczy dla UMCS!

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje o sukcesie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskaniu środków na finansowanie badań naukowych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 3.

Laureatem konkursu został dr hab. Michał Łuszczuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, który realizował będzie projekt pt. „Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych” o wartości 564 680,12 euro (budżet UMCS: 114 649,12 euro). Wniosek wraz z dr. hab. Michałem Łuszczukiem przygotowywała dr Katarzyna Radzik-Maruszak z Wydziału Politologii. W prowadzonych podczas projektu badaniach zostanie sprawdzone, w jaki sposób można zwiększyć transnarodową współpracę między obszarami miejskimi regionów peryferyjnych, w konkretnym przypadku Arktyki, aby lepiej harmonizować praktyki zrównoważonego rozwoju w takich miejscach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu badawczym!


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2019