Laureaci nagrody dotyczącej książek o tematyce żydowskiej

Laureatami 5. edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, ustanowionej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za najlepszą naukową publikację w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce zostali: Marek Tuszewicki, Maria Ferenc i Aleksandra Oniszczuk. Gratulujemy!

Do edycji Nagrody wysłano 22 zgłoszenia. Kapituła wybrała do drugiego etapu 6 książek, by ostatecznie nagrodzić troje autorów:

  • dr Marka Tuszewickiego za książkę „A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe” – nagroda pierwsza.
  • dr Marię Ferenc za książkę „Każdy pyta, co z nami będzie’. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie” – nagroda druga.
  • dr Aleksandrę Oniszczuk za książkę „Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów” – nagroda trzecia.

Tradycyjnie dyplomy uznania otrzymali także pozostali nominowani: dr hab. Leszek Hońdo ("Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942"), dr Anna Jakimyszyn-Gadocha ("W trosce o zdrowie żydowskiej społeczności Lwowa (1918-1939)") z Instytutu Judaistyki UJ oraz dr Agata Rybińska ("Manuel Joel (1826-1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums") z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy wspomnianych wyżej środowisk akademickich UJ i UMCS, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Rothów. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów – prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2022