Laureaci konkursu Miniatura 5

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę laureatów konkursu Miniatura 5. Wśród 130 naukowców, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę ekspertów znalazło się 5 pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym:

 • dr Adrian Zając z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1 w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci” (wartość uzyskanego finansowania: 36 091,00 PLN);
 • dr Krzysztof Leoniak z Instytutu Psychologii z projektem pt.: „Wpływ jednoczesnej aktywizacji prozdrowotnych i proekologicznych norm dotyczących mycia dłoni na występowanie efektu hamowania norm przeciwstawnych” (wartość uzyskanego finansowania: 49 500,00 PLN);
 • dr Elżbieta Pawlak-Hejno z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach z projektem pt.: „Dziennikarki w prasie polskiej do 1918 roku - wstępna kwerenda” (wartość uzyskanego finansowania: 7 330,00 PLN);
 • dr Damian Szacawa z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt.: „Potencjał teorii ugruntowanej w badaniach stosunków pomiędzy organizacjami międzynarodowymi” (wartość uzyskanego finansowania: 11 868,00 PLN);
 • dr Sylwester Wereski z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku z projektem pt.: „Występowanie silnego stresu ciepła w warunkach klimatu gorącego i suchego” (wartość uzyskanego finansowania: 32 671,00 PLN).

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych tzw. „małych grantów badawczych” prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Informacje o wynikach konkursu wraz z pełną listą zakwalifikowanych projektów znajdą Państwo pod adresem Wyniki NCN.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  19 października 2021