Laureaci konkursu Miniatura 3

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych ma przyjemność poinformować o kolejnych sukcesach pracowników naszej uczelni w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach konkursu Miniatura 3 z oferty Narodowego Centrum Nauki.

Do finansowania przeszło 10 wniosków, a laureatami konkursu zostali:

 • dr Emilia Reszczyńska z działaniem pt. „Wpływ kwasów tłuszczowych na organizację molekularną luteiny” (Wydział Biologii i Biotechnologii)

 • dr hab. Małgorzata Jurak z działaniem pt. „Kompleksowe badania fizykochemiczne filmów wieloskładnikowych: fosfolipid-immunosupresant-antyutleniacz utworzonych na powierzchni cieczy i podłożu stałym” (Wydział Chemii)

 • dr Karolina Podgórska z działaniem pt. „Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji” (Wydział Filozofii i Socjologii)

 • dr Agnieszka Krzyżewska z działaniem pt. „Metodyczne i praktyczne aspekty wydzielania fal upałów o dużej wilgotności (humid heatwaves)” (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

 • dr Piotr Koper z działaniem pt. „Genomika strukturalna (sekwencjonowanie genomowe i adnotacja sekwencji) bakterii Legionella lytica - niezbadanego czynnika etiologicznego legionellozy” (Wydział Biologii i Biotechnologii)

 • dr Paweł Szczęśniak z działaniem pt. „Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej” (Wydział Prawa i Administracji)

 • dr Barbara Dudzik z działaniem pt. „Europejski Nakaz Dochodzeniowy - perspektywa niemiecka” (Wydział Prawa i Administracji)

 • dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk z działaniem pt. „Wieloskładnikowe formy krystaliczne wybranych kwasów tiooctowych z pochodnymi pirydyny i pirymidyny: sole czy ko-kryształy?” (Wydział Chemii)

 • dr Adrianna Sławińska-Brych z działaniem pt. „Ocena aktywności przeciwinwazyjnej ksantohumolu wobec komórek raka płuca w warunkach in vitro” (Wydział Biologii i Biotechnologii)

 • dr Urszula Skwara z działaniem pt. „Modelowanie dynamiki rozwoju chorób zakaźnych” (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie NCN.


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  4 grudnia 2019