Laureaci konkursu MINIATURA 3

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych ma przyjemność poinformować o kolejnych sukcesach pracowników naszej uczelni w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach konkursu MINIATURA 3 z oferty Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami konkursu zostali:

  • Dr Elżbieta Łastawiecka z działaniem pt. „Synteza atropoizomerycznych fosfapin na bazie szkieletu bifenylowego”,
  • Dr Kamil Żebracki z działaniem pt. „Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii”.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2019