Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza pracowników na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs odbędzie się 11 września 2023 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-15.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. O szczegółach poinformujemy mailowo.

Program kursu:

 • Dlaczego i w jakim celu należy udzielić pomocy?
 • Jak zachować się w miejscu wypadku?
 • Jak efektywnie powiadamiać służby ratownicze?
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Defibrylacja z użyciem defibrylatora AED.
 • Bezpieczne ułożenie poszkodowanego.
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną.
 • Postępowanie w przypadku urazów i opatrywanie ran.
 • Postępowanie w przypadku zadławień
 • Nagłe zachorowania: padaczka, zawał serca, cukrzyca, astma, udar.
 • Zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 września 2023 r. Obowiązuje limit uczestników: 15 osób. 

Kontakt:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS "Helios" ul. Czwartaków 13 pok. 9
20-036 Lublin
Tel.: (81) 537-58-90
e-mail: boniwp@mail.umcs.pl

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Limit zgłoszeń został wyczerpany

  Aktualności

  Data dodania
  5 września 2023