Krótki kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich z UMCS do wzięcia udziału w krótkim kursie języka angielskiego w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” nr projektu POWR.03.05.00-00-z039/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich z UMCS do wzięcia udziału w krótkim kursie języka angielskiego.

Kurs skierowany jest do 20 osób (2 gr. x 10 os.) i realizowany będzie na poziomie C1/C2 w wymiarze 14 godzin dydaktycznych/grupę.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej przez lektora z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w postaci skanu na niniejszy mailowy: katarzyna.nowosad@mail.umcs.pl.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2022 r. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc!

Kurs startuje od 2 grudnia 2022 r. (piątek) i zajęcia będą odbywać się w godz. 16.30-18.00 na MS Teams.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2022