Konsultacja wniosków o ERC Consolidator Grant

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do konsultowania pomysłów oraz wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego oraz RPK Centrum.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Centrum zapraszają na indywidualne konsultacje wniosków projektowych, które planują Państwo złożyć w otwartym konkursie ERC Consolidator Grant. Konkurs jest adresowany do badaczy od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy pragną ugruntować swoją niezależność naukową. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.  Obecny konkurs jest otwarty do 15 lutego 2018, strona konkursu: ERC Consolidator Grant 208.

Konsultacje odbędą się 4 stycznia 2018, w godzinach 10.00 – 14.00, w KPK PB UE, przy ulicy Krzywickiego 4 w Warszawie, kontakt: bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl.

Podczas konsultacji będzie można przedyskutować wymogi formalne, część A i B wniosku, sposób zaprezentowania tematu oraz budżet.

Konsultacje poprowadzą Bogna Hryniszyn i Magdalena Chomicka  z KPK PB UE, które są ekspertami do Komitetu Programowego ERC i mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji wniosków finansowanych z programów ramowych UE , oraz Diana Pustuła i Magdalena Kleszczewska z RPK Centrum, które zajmują się przygotowaniem wniosków i realizacją grantów na Uniwersytecie Warszawskim.

Rejestracja na konsultacje będzie możliwa po przesłaniu na adres bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl abstraktu wniosku.

Źródło: KPK 


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności