Konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Biura ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

ETIUDA 6

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

SONATINA 2

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

UWERTURA 2

Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Szczegółowych informacji o konkursach ETIUDA i SONATINA udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič  oraz mgr Monika Kwiecień. Natomiast informacji w zakresie konkusru UWERTURA udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych międzynarodowych: mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak, mgr Anna Kotula-Pytel


Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:
Monika Kwiecień oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Magdalena Pokrzycka-Walczak, mgr Anna Kotula-Pytel - pokój 1406, tel. 84 537 54 98

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2017