Konkurs "Visiting Professors in Lublin"

Szanowni Państwo,

Miasto Lublin, znajdujące się w czołówce polskich miasta pod względem umiędzynarodowienia uczelni, zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowej edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin.

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wychodzi z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. I edycja Konkursu ma charakter pilotażowy, a jej budżet wynosi 50 000 zł brutto.

Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r. Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje


Katarzyna Bujan, Urząd Miasta Lublin

 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 maja 2021