Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej ogłosiło konkurs otwarty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania).

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców i podmiotów:

 • Uczelni,
 • Studentów – osób kształcących się na studiach wyższych.

Projekt może obejmować swoim działaniem wyłącznie ostatni albo dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie:  50 000 000 PLN.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są od 17 czerwca do 15 lipca 2014 r. (do godz. 1615).

Dokumentacja konkursowa wraz załącznikami dostępna jest na stronie www.ncbir.pl

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Zespół ds. Projektów Edukacyjnych służy pomocą w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Informacji udzielają pracownicy Biura - tel. (81) 537 54 92, (81) 537 54 61, e-mail: projekty@poczta.umcs.lublin.pl.

  Aktualności

  Autor
  Edyta Tylega
  Data dodania
  17 czerwca 2014