Konkurs na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami

Do 28 kwietnia 2016 roku potrwa nabór wniosków do konkursu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2016) w programie Horyzont 2020 na wymianę pracowników, zajmujących się badaniami i innowacjami.

Celem konkursu jest promocja międzynarodowej i między-sektorowej współpracy poprzez wymianę pracowników naukowych i towarzyszący temu transfer wiedzy.

Wniosek może być złożony przez konsorcjum, składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą podmiotów sektora akademickiego i pozaakademickiego (przede wszystkim przedsiębiorstwa), reprezentujących różne kraje europejskie (w tym min. dwa państwa członkowskie UE lub stowarzyszone) i pozaeuropejskie.

Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnego projektu badawczego/ innowacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia dla wymiany pracowników, prowadzenia badań i szkoleń. Projekt powinien zakładać komplementarne wykorzystanie potencjałów poszczególnych partnerów, międzysektorowy transfer wiedzy i wzmocnienie kompetencji pracowników.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych i uwzględniać udział zarówno doświadczonych, jak i początkujących pracowników naukowych, a także kadry administracyjnej/ menadżerskiej/ technicznej,  bezpośrednio powiązanej z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi.

Oddelegowanie pracownika do organizacji partnerskiej może obejmować okres od 1 do 12 miesięcy.

Szczegóły dostępne na stronie Participant Portal.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl
Tel. 81 537 54 58

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    18 grudnia 2015