Konkurs na wymianę osobową w ramach Programu Horyzont 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z nowym konkursem Programu Horyzont 2020 – Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Głównym celem konkursu jest umożliwienie wymiany pracowników, zajmującymi się badaniami i innowacjami.

Proponowane projekty - przygotowywane przez konsorcja składające się z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów - powinny dotyczyć badań naukowych, realizowanych w oparciu o wymianę pracowników naukowych na dowolnym etapie kariery. Propozycje projektów mogą obejmować również wymianę pracowników technicznych, zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu od strony merytorycznej.

Pracownicy, w ramach realizacji projektu, mogą przebywać od 1 do 12 miesięcy, w instytucjach partnerskich z innego kraju i sektora w Europie. Możliwa jest także wymiana pracowników pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i państwami, stowarzyszonymi z Programem oraz tzw. krajami trzecimi. Warunek konieczny to wyjazdy pracowników reprezentujących sektor akademicki do instytucji z sektora pozaakademickiego i odwrotnie.

Konkurs będzie otwarty do 2 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail:  olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2018