Konkurs na pomysły w obszarze innowacje społeczne

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zaprasza do zapoznania się z nowo ogłoszonym konkursem na pomysły dotyczące tematyki innowacji społecznych.

European Social Innovation Competition

Komisja Europejska ogłosiła właśnie konkurs na innowacyjne pomysły dotyczące zmiany funkcjonowania i przekształcania europejskich gospodarek i społeczeństw. Chodzi o stworzenie i dostosowanie nowych ścieżek wzrostu społeczno-gospodarczego przede wszystkim do potrzeb i oczekiwań społecznych. Najlepsze innowacyjne pomysły z całej Europy, w kolejnym etapie konkursu, przekształcone zostaną w konkretne projekty, a następnie - w rzeczywiste przedsięwzięcia biznesowe.

Tematyka propozycji, których oczekuje Komisja Europejska to m.in.:

  • Ekonomia dzielenia się – pomysły stawiające pod znakiem zapytania założenia, na których zbudowany jest współczesny model gospodarczy;
  • Modele zaopatrzenia i produkcji – pomysły kwestionujące modele łańcucha dostaw, produkcji i dystrybucji lub też sposób wykorzystania produktów i usług;
  • Nowe technologie – nowe pomysły technologiczne lub pomysły na lepsze wykorzystanie istniejących technologii dla dobra społeczeństwa
  • Rozwiązania dla wyzwań przyszłości, np. starzejącego się społeczeństwa, zmian klimatu lub bezpieczeństwa dostaw żywności.

Nie ma wymogu nawiązywania współpracy w ramach konsorcjów międzynarodowych. W konkursie startować mogą aplikacje pochodzące ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020.

Wnioski w formie elektronicznej można składać do 8 maja br. Trzy najlepsze pomysły otrzymają finansowanie realizacji w kwocie 50 tys. euro.

Szczegółowe informacje.


Zespół ds. projektów badawczych międzynarodowych zaprasza na konsultacje:
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 537 54 58, Rektorat, p. 1306

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2015