Konkurs MINIATURA 3 - nabór wniosków do 30.09.

Uprzejmie informujemy o trwającym do 30 września 2019 r. naborze wniosków w 3 edycji konkursu MINIATURA. Jeszcze jedynie przez miesiąc można zgłaszać do Narodowego Centrum Nauki propozycje wniosków na realizację pojedynczego działania naukowego w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Naukowiec, który ubiega się o finansowanie, musi spełniać następujące warunki:

  • ma w dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki przynajmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  • uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. (w określonych przypadkach okres ten może być przedłużony).

Wniosek należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie NCN.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Badań Naukowych UMCS.

__________________________________________

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2019