Konkurs BiodivClim: zaproszenie do składania wniosków

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje o naborze wniosków w konkursie BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja.

Procedura aplikowania jest dwuetapowa. Pierwszy etap (międzynarodowy) obejmuje przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim; drugi etap to złożenie wniosku krajowego, dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Termin składania wstępnych aplikacji w wersji skróconej (tzw. pre-proposals) – 5 listopada 2019 r.

W konkursie BiodivClim można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2019