Konferencja „Metodologia Badań Statystycznych” MET2019

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają pracowników naukowych do udziału w Konferencji Naukowej „Metodologia Badań Statystycznych” MET2019, która odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2019 r. w Warszawie i będzie pierwszym z planowanych cyklicznych sympozjów poświęconych metodologii i metodom w badaniach statystycznych.

Konferencja Metodologia Badań Statystycznych MET2019 będzie ważnym spotkaniem ekspertów statystyki publicznej, polskiej i międzynarodowej, decydentów i praktyków zarządzania, biznesu oraz szerokiej społeczności użytkowników badań statystycznych z przedstawicielami środowiska naukowego. 

Celem organizatorów jest, aby podczas planowanych wystąpień i debat, oprócz omówienia stosowanych w pracach statystycznych metodologii, zainicjowane zostały poszukiwania najbardziej właściwych metod badawczych w obliczu innowacyjnych zadań i wyzwań stawianych przed statystyką oficjalną. Program Konferencji skoncentrowany będzie na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach statystycznych, a także danych pochodzących ze źródeł pozastatystycznych, administracyjnych i innych, jak big data, data science itp., a także odnosić się będzie do usprawnień w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań statystycznych. 

Intencją organizatorów jest, aby wykłady, sesje naukowe i spotkania organizowane podczas Konferencji, wpłynęły na rozwój badań statystycznych i zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami statystyki i administracji publicznej oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Szczegółowe informacje o Konferencji, tematy sesji, informacje o warunkach uczestnictwa, w tym również formularz zgłoszenia abstraktu do wystąpienia, dostępne są na stronie Konferencji: Konferencja Naukowa MET2019

Kontakt w sprawie konferencji: met2019@stat.gov.pl

Źródło: dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    30 kwietnia 2019