Komunikat ws. zawierania umów zleceń od 1.01.2017 r.

Centrum Kadrowo-Placowe, Biuro Płac informuje że od dnia 1 stycznia 2017 r. dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia została wprowadzona minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych brutto oraz obowiązek rejestrowania liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku Dz. U. poz. 1265).

Uprzejmie informujemy, że umowy zlecenia kończące się po dniu 31 grudnia 2016 r., a które nie zawierają stawki minimalnej (13 złotych brutto) powinny zostać rozwiązane z dniem 31 grudnia bieżącego roku na zasadzie porozumienia stron. Od dnia 1 stycznia 2017 roku należy nawiązać umowy na nowych drukach zawierających procedurę rozliczania czasu pracy przez zleceniobiorców. Do umów zlecenia zawierających stawkę minimalną, a nie posiadających zapisów o rozliczaniu czasu pracy należy sporządzić aneksy.

W związku z powyższym do umów zleceń znajdujących się w Centrum Kadrowo-Płacowym pracownicy Zespołu ds. Umów Cywilnoprawnych sporządzili aneksy i porozumienia zmieniające, które zostały przesłane do jednostek organizacyjnych w celu ich podpisania. Prosimy o niezwłoczny zwrot podpisanych dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w zakresie zawierania umów zleceń oraz wzory druków znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Pracownik/Informacje kadrowe/Druki płacowe/Umowy cywilno-prawne.

Dyrektor
Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2016