Komunikat ws. wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tka”) z tytułu dodatków specjalnych za rok 2018 nastąpi wyłącznie w przypadku dostarczenia wniosku do Biura Płac w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2019 r.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą uwzględnione dopiero przy wypłacie „13-tki” w roku kolejnym. Osoby, które nie będą posiadać uprawnień do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019, nie będą miały też możliwości otrzymania 13-tego wynagrodzenia z tego tytułu.

W związku z powyższym Biuro Płac prosi o jak najszybsze dostarczenie ww. dokumentów.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2019