Komunikat ws. ubezpieczenia PZU

Szanowni Państwo,

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że PZU Życie S.A. przygotowało dla pracowników oraz członków ich rodzin (małżonek / partner życiowy oraz pełnoletnie dziecko) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tych, którzy jeszcze nie przystąpili do grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków, promocję dotyczącą zniesienia karencji od 01.07.2021 oraz od 01.08.2021 roku.

Warunkiem skorzystania z promocji przez Uczelnię jest przystąpienia minimum 5 osób (pracownik, małżonek, partner, pełnoletnie dziecko) do 25.07.2021 roku.

Pracownik lub członek jego rodziny, aby skorzystać z promocji i uzyskać pełną ochroną ubezpieczeniową bez karencji od pierwszego dnia ubezpieczenia (tj. od 01.07.2021 lub 01.08.2021 roku), musi złożyć deklarację przystąpienia do 25.06.2021 lub 25.07.2021 roku.

W ramach promocji zniesione zostają następujące karencje:

 • 6-miesięczna - z tytułu zgonu pracownika, jego współmałżonka, dziecka, rodziców, rodziców małżonka oraz osierocenie dziecka,

 • 9-miesięczna – z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu,

 • 30-dniowa – z tytułu leczenia szpitalnego ubezpieczonego, leczenia szpitalnego Plus ubezpieczonego,

 • 90-dniowa – z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego,

 • 180-dniowa - z tytułu operacji chirurgicznych ubezpieczonego, wystąpienia ciężkiej choroby współmałżonka.

Przypominany również, że pracownicy mają możliwość dofinansowania do ubezpieczenia na życie i NNW w wariancie podstawowym w kwocie 54 zł.

Informacje, dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń PZU w UMCS, znajdą Państwo na stronie głównej UMCS w zakładce Pracownik -> Ubezpieczenia dobrowolne PZU.

Link: https://www.umcs.pl/pl/ubezpieczenie-dobrowolne-pzu,14856.htm

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Kadrowo-Płacowego obsługującymi PZU pod nr. tel.:

(81) 537 57 54 – Aneta Kusyk, Małgorzata Lewtak,

(81) 537 57 05 - Ewa Bąk,

(81) 537 54 18 - Kamil Szwajgier,

(81) 537 54 21 – Marzena Dudkowska,

(81) 537 53 95 – Marta Głębicka, Agnieszka Kozak,

(81) 537 54 01 – Anna Banaszek, Alicja Garbacz,

(81) 537 53 22 – Karolina Kozłowska.

  Aktualności

  Autor
  Ewa Bąk
  Data dodania
  11 czerwca 2021