Komunikat ws. podwyżki cen energii elektrycznej

Lublin, 21 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, dotyczące także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wzrost o ok. 100% w stosunku do poprzedniej umowy), zmuszają nas do podjęcia działań, które pozwolą zmniejszyć ponoszone koszty opłat. Obecnie jest to możliwe jedynie poprzez zmniejszenie zużycia energii.  

W związku z tym apeluję do Państwa o racjonalne podejście do zaistniałej sytuacji i maksymalne ograniczenie zużycia energii w zajmowanych pomieszczeniach, także podczas nieobecności w pracy.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wyłączanie oświetlenia w nieużytkowanych przestrzeniach oraz odłączanie od zasilania wszystkich odbiorników prądu, które nie muszą być stale zasilane, także tych będących zwykle w stanie bezczynności czy uśpienia. Przy dziesiątkach tysięcy sztuk sprzętu znajdujących się w naszych obiektach ma to olbrzymie znaczenie i znacząco przekłada się na konkretne finansowe oszczędności.

Mam nadzieję, że podjęte działania pozwolą nam zminimalizować skutki rosnących kosztów energii elektrycznej bez obniżania standardu pracy.

Liczę na Państwa zrozumienie i zaangażowanie w proces optymalnego wykorzystania energii elektrycznej w Uczelni.

Z poważaniem
Grażyna Elżbieta Fiok
Kanclerz UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2021