Komunikat ws. parkingu przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej

Ogłoszenie Działu Eksploatacji ws. parkingu przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej

Z uwagi na prace remontowe prowadzone przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej oraz związane z nimi zmniejszenie dostępnych miejsc parkingowych i ograniczenie wjazdu samochodów nieuprawnionych, Dział Eksploatacji prosi wszystkie osoby posiadające piloty wjazdowe na parking przy Placu M. Curie-Skłodowskiej o naklejenie na szybę auta ważnego identyfikatora (w roku 2013/2014 obowiązuje kolor czerwony). Identyfikator powinien znajdować się w widocznym miejscu przez cały okres parkowania. Brak aktualnego identyfikatora może uniemożliwić wjazd na parking.

    Aktualności

    Autor
    Barbara Kotlińska-Pajer
    Data dodania
    15 maja 2014