Komunikat w sprawie szkoleń BHP - 27 listopada

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
informuje o terminach oraz liczbie wolnych miejsc
na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
przewidziane do realizacji w okresie listopad – grudzień 2015 r.
(stan na dzień: 27 listopada 2015 r., godzina 7:15)

Informujemy, że realizacja umowy dotyczącej szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników UMCS dobiega końca i w najbliższym czasie nie przewidujemy organizacji dodatkowych szkoleń. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Działu BHP i OP pracowników, którym upłynął termin ważności szkoleń, w celu rezerwacji miejsc w podanych w załączniku terminach.

Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, w stosunku do osób uchylających się od tego obowiązku, pracodawca może zastosować kary porządkowe oraz finansowe.

UWAGA: W przypadku braku możliwości skompletowania pełnych grup szkoleniowych w podanych w załączniku terminach, będziemy zmuszeni do połączenia niektórych grup i związanej z tym zmiany terminów szkoleń.

 

    Aktualności