Komunikat Rektora ws. skróconego czasu pracy (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Komunikat Rektora

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy pracownikom niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce skracam od 11 maja 2020 r. do odwołania o 1 godzinę czas pracy, tj. do godz. 14.15, dla pracowników administracji, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, wydawnictwa i bibliotekarzy.

W miarę możliwości powyższe rozwiązanie może być zastosowane również w odniesieniu do pracowników obsługi na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej. W tym przypadku zasada skrócenia czasu pracy powinna być uzależniona od wymiaru etatu pracownika.

Rektor UMCS
prof. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Autor
    Stanisław Michałowski
    Data dodania
    8 maja 2020