Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich

Szanowni Państwo,

informuję, że ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła zmiany przepisów dotyczących możliwości naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców korzystających z praw autorskich.

W związku z tym, że istnieje dużo wątpliwości dotyczących zakwalifikowania grup pracowniczych, które mogą skorzystać z prawa do stosowania normy 50% kosztów uzyskania przychodów zdecydowałem, że do czasu uzyskania interpretacji nowych przepisów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych utrzymuje dotychczasowy sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych lub dydaktycznych.

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 grudnia 2017