Komunikat Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 8/11/2017 Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UMCS (PKZP) zmianie uległ:

 • punkt 7 Regulaminu PKZP – Wypłata świadczeń z Funduszu Pogrzebowego następuje na podstawie wniosku. Akt zgonu jest podstawowym warunkiem wypłaty ww. świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest do 6 miesięcy od daty śmierci osób, wymienionych we wskazanym punkcie regulaminu;
 • punkt 8 Regulaminu PKZP – Zwiększenie wysokości świadczeń z Funduszu Pogrzebowego z tytułu śmierci:
  • członka PKZP UMCS – 1000 zł,
  • współmałżonka członka PKZP UMCS – 600 zł,
  • nieletniego dziecka członka PKZP UMCS – 600 zł,
  • rodziców i teściów członka PKZP UMCS – 500 zł.

PKZP uchwaliło również, że:

 • kwota, która ma zabezpieczyć wkłady członkowskie w kasie będzie wynosić minimalnie 500 zł (dotyczy przeksięgowań na spłaty rat pożyczki oraz wypłat wkładów, przy jednoczesnym pozostaniu w PKZP);
 • termin składania wniosków o pożyczkę z PKZP to ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że jest to dzień pracy.

Wskazane zmiany obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

  Aktualności

  Autor
  Anna Lipska
  Data dodania
  2 stycznia 2018