Komunikat Kwestury

W związku z Zarządzeniem nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. Kwestura informuje, że faktury, rachunki, delegacje oraz inne dokumenty księgowe, których płatność ma zostać dokonana do dnia 31 grudnia 2020 roku, należy przekazać do Zespołu Finansowego Kwestury poprzez Kancelarię UMCS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2020