Komunikat dot. gratyfikacji urlopowej w 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19 i z koniecznością zachowania dystansu między pracownikami, chcąc zapewnić Państwu bezpieczny dostęp do złożenia wniosku na dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dla pracowników zwanego „gratyfikacją urlopową”, została utworzona elektroniczna wersja ww. wniosku znajdująca się pod adresem:

https://forms.office.com/r/GD7VtX8pZT

Po otwarciu powyższego linku pojawia się wniosek, który po wypełnieniu i kliknięciu przycisku „prześlij” zostaje automatycznie złożony. Po czym pracownik otrzymuje informację, że wniosek został poprawnie wypełniony i złożony.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. § 9, Regulaminu ZFŚS UMCS) istnieją dwa warunki dotyczące otrzymania gratyfikacji urlopowej:

  • pierwszy to wykorzystanie minimum 14 dni urlopu wypoczynkowego wprowadzonego do systemu SAP i zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego,
  • drugi natomiast warunek dotyczy złożenia wniosku: w związku z wypłatą gratyfikacji urlopowej w 2021 r. uprzejmie proszę kierowników jednostek organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnianiu wniosków.

W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej.

Wysokość gratyfikacji urlopowej dla pracowników UMCS w 2021 r. przedstawia poniższa tabelka.

Przychód osiągnięty w UMCS

za 2020 rok

 Kwota dofinansowania

do 35 000,00

2800,00

od 35 000,01 do 55 000,00

2600,00

od 55 000,01 do 70 000,00

2400,00

od 70 000,01 do 85 000,00

1100,00

od 85 000,01 do 100 000,00

700,00

powyżej 100 000,01

400,00

Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że pierwsza wypłata gratyfikacja urlopowej planowana jest na 07.07.2021 r.

Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2021