Komunikat dot. gratyfikacji urlopowej i refundacji wypoczynku

Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący refundacji wypoczynku dzieci, emerytów i rencistów byłych pracowników oraz gratyfikacji urlopowych.

Biuro Socjalne przypomina, że dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) upływa termin składania wniosków dotyczących: refundacji wypoczynku dzieci, emerytów i rencistów byłych pracowników oraz gratyfikacji urlopowych (dotyczy pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r.).

Pracownicy, którzy będą korzystali z urlopu wypoczynkowego w okresie późniejszym, powinni składać wnioski o gratyfikację urlopową w terminie do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada urlop wypoczynkowy.

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wypoczynku oraz gratyfikacji urlopowych znajdują się na stronie Pracownik w zakładce "Sprawy Socjalne" - Refundacje oraz Gratyfikacja urlopowa.

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2019