Komunikat do kierowników jednostek organizacyjnych

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

W związku z Zarządzeniem nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 25 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r. Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z uprzejmą prośbą do Kierowników Jednostek Organizacyjnych o dostarczenie do Biura Płac w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r. wszystkich dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń dla:

  • nauczycieli akademickich – za miesiąc styczeń 2020 r.
  • pracowników administracyjnych i technicznych – za miesiąc grudzień 2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019