Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego (zasiłek opiekuńczy)

Centrum Kadrowo-Płacowe uprzejmie informuje, że pracownicy-rodzice, którzy mają dzieci w wieku do 8 lat, mogą w związku z zamknięciem żłobka / przedszkola / szkoły skorzystać z zasiłku opiekuńczego na okres nie dłuższy niż 14 dni na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).

W celu usprawnienia oraz ułatwienia Państwu możliwości skorzystania z tego rodzaju nieobecności prosimy o zgłaszanie drogą e-mail bezpośredniemu przełożonemu informacji o treści:

„Oświadczam, że z powodu zamknięcia żłobka / przedszkola / szkoły proszę o udzielenie mi dodatkowych dni opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko …… dziecka urodzonego w dniu ……  (w wieku do 8 lat) w okresie od dnia …... do dnia…….

Jednocześnie oświadczam, że drugi rodzic-opiekun nie korzysta i nie będzie korzystał w tym okresie z tego rodzaju nieobecności. Imię i nazwisko pracownika”.

Wyżej wymieniona nieobecność, zgłoszona przez rodzica-pracownika o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, będzie rejestrowana przez Biuro Kadr na podstawie informacji przesłanej przez przełożonego pracownika na adres e-mail: a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl

Druki wymagane przez ZUS (ZAS-36) będą mogły zostać dostarczone do Centrum Kadrowo-Płacowego w terminie późniejszym.

W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem starszym, tj. powyżej 8. roku życia do 14 lat, rodzice mogą też wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego, a taki dokument, dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze, wystawia lekarz rodzinny. Pracownik może również skorzystać z urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 2 dni.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2020