Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Biuro Płac Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągają przychody z pracy, będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia.

W 2019 roku ulgą objęte będą przychody do wysokości 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie w tym roku podatkowym obowiązywać będzie przez 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia - niezależnie od liczby umów oraz liczby płatników.

Jednocześnie informujemy, że ulga wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Zatem w 2019 r. UMCS jako płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia, jeżeli młody pracownik złoży do Biura Płac UMCS (Rektorat, piętro IX, pok. 905, tel. 537-53-95, 537 54-01, 537-54-21, 537-57-54) oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Młodzi pracownicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za rok 2019.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2019