Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS uprzejmie informuje, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa „O pracowniczych planach kapitałowych” z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215). Zgodnie z w/w ustawą osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych będą miały możliwość zapisania się do Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym pracownicy Uczelni będą informowani w odpowiednich terminach o realizacji wdrażania zapisów ustawy.

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2019