Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

W związku z Zarządzeniem Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 25 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r. Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z uprzejmą prośbą o bieżące wnioskowanie i wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem w pierwszej kolejności należy wykorzystywać:

  • czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • opiekę nad dzieckiem – art. 188 KP
  • urlop wypoczynkowy
  • urlop bezpłatny

Wnioski o udzielanie urlopu bezpłatnego należy składać w Biurze Kadr w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2019 r.

31 grudnia 2019 r. kończy się okres rozliczeniowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wobec tego prosimy o dostarczanie do Biura Kadr do 16 grudnia 2019 r. dokumentacji związanej z prawidłowym naliczeniem wynagrodzeń dla pracowników, tj. wniosków o godziny nadliczbowe.

Ponadto informujemy, iż w związku z utrzymującymi się zaległościami urlopowymi wszyscy pracownicy mający zaległe urlopy wypoczynkowe zobowiązani są do ich wykorzystania w pierwszej kolejności nie później niż do 30 września 2020 r.

    Aktualności

    Data dodania
    15 listopada 2019